Eigen risico

Welke zorgverzekering je ook kiest, het eigen risico is iets waar je niet aan ontkomt. Het eigen risico zorgt ervoor dat je voor bepaalde zorg mee betaalt. Het eigen risico loopt tot een bepaald bedrag en tot het bedrag moet je dus zelf mee betalen aan de zorg. Zaken zoals medicijnen worden vaak maar gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed. Het is hierbij erg afhankelijk om wat voor medicijnen het gaat. Uiteraard geldt het eigen risico niet alleen voor medicijnen, maar dit is wel een goed voorbeeld. Het eigen risico loopt tot een bepaald maximum bedrag. Dit geldt niet per declaratie, maar gewoon in totaal. Ben je bij het maximum aangekomen, dan zal de zorgverzekeraar verder de kosten op zich nemen, aangezien je niet meer dan het maximum aan eigen risico hoeft te betalen.

Vrijwillig eigen risico

Verzekeraars geven je vaak ook de optie zelf je eigen risico te verhogen. Het nut hiervan is dat je een lagere premie betaalt. Je zou alleen voor een vrijwillig eigen risico moeten kiezen indien je niet verwacht veel kosten te maken die onder het eigen risico vallen. Alleen op die manier zal het lonen om dit te doen, want als je die kosten namelijk wel maakt zul je alleen maar meer moeten betalen, ondanks dus wel die lagere premie, maar dat voordeel doe je dan weer teniet.

Previous post:

Next post: